Klarinet – historie a současnost

Ač rozměrově možná nejméně nápadný nástroj v cimbálové muzice, je právě klarinet tím segmentem, co činí hudbu cimbálek tak nezaměnitelnou.

Klarinet2

Co je vlastně klarinet?

Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto – malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Z klarinetu se vyvinuly další nástroje, například saxofon. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě.

Historie

Jednoplátkové nástroje se používaly již v antice, samotný klarinet se však vyvinul z barokního nástroje chalumeau. Jednalo se o jednoplátkový nástroj, který měl k dispozici 7 otvorů ke krytí prsty, jeho hubička byla neoddělitelnou součástí těla nástroje a jazýčková dráha byla obrácena směrem nahoru, tzn. že plátek se při hře dotýkal horního rtu hráče. Klarinet v dnešním slova smyslu vznikl až okolo roku 1720. V symfonickém orchestru se uplatnil až v klasicismu – od 2.poloviny 18.století. Kolem roku 1960 dosáhl tento typ nástroje své plnoklapkové podoby. Tyto klarinety se staly celosvětovým standardem a používají se dodnes.

Stavba klarinetu a jeho materiál

Klarinety se nejčastěji vyrábějí z grenadillového, ebenového nebo zimostrázového dřeva, řidčeji i z umělých materiálů. Nástroj se z důvodů snadnější přepravy dá rozložit do pěti dílů:

huKlarinet-nákresbička - je na ní pomocí strojku připevněn plátek, který se rozechvívá proudem vzduchu z úst a takto se rozezvučí i celý nástroj.
soudek – jemným povytažením lze dosáhnout snížení tónu klarinetu (zejména ve střední poloze)
horní díl 
spodní díl

ozvučník (korpus) 

plátky – jsou nedílnou součástí klarinetu, při jejich výběru se musí dbát na dispozice muzikanta – to hraje roli při výběru tvrdosti plátku

 

Typická barva zvuku je způsobena zdůrazněním lichých alikvotních tónů. V orchestru se používají dva klarinety, od romantismu někdy v kombinaci s Es-klarinetem. Jinak se s nimi setkáme v sólové i souborové hře všech žánrů (snad s výjimkou popu). Nejčastěji kromě orchestru se s klarinetem setkáte v cimbálových muzikách.

Typy klarinetů

  • B klarinet je nejrozšířenější a používá se ve všech stylech, od klasické hudby po jazz. Zní vždy o tón níže než v notovém zápise, například nota C v notovém zápise zní jako nota B (od toho je také odvozen název tohoto typu klarinetu).
  • A klarinet má oproti B klarinetu o něco málo jemnější zvuk, rozdíl je však těžko postřehnutelný. Využívá se hlavně ve skladbách, kde je v předznamenání více křížků a hra na B klarinet by byla technicky obtížnější (například zápis skladby znějící v A dur pro A klarinet nemá žádný křížek, pro B klarinet křížků pět). A klarinet zní o malou tercii níže než v notovém zápise, například nota C v notovém zápise zní jako tón A.
  • Es klarinet se používá ve větších orchestrech a dechovkách a může dosáhnout vyšších tónů než tradiční B klarinet. Zní o malou tercii výše než v notovém zápise.
  • Basklarinet in B se používá v symfonických orchestrech, klarinetových souborech a také v jazzu. Zní o oktávu níže než B klarinet.

Klarinet1

Slavní klarinetisté

Mezi nejlepší současné světové klarinetisty patří Michel Arrignon, Martin Fröst, Sharon Kam, Sabine Meyer, Paul Meyer, Milan Řeřicha, Paolo Beltramini, Nicolas Baldeyrou, Julian Bliss, Eddie Daniels a další. Klarinetovými legendami v jazzové hudbě se stali Američané Benny Goodman a Artie Shaw.

Mezi nejznámější české klarinetisty patřili a patří např. Vladimír Říha, Karel Dlouhý, Milan Kostohryz, Artur Holas, Jiří Kratochvíl, Petr Čáp, Bohuslav Zahradník, Karel Dohnal, Milan Řeřicha, Kamil Doležal, Ludmila Peterková-Darjaninová, Vlastimil Mareš, Milan Polák, Tomáš Kopáček, František Bláha, Jiří Kotal a další.

 

Zdroje:

https://hudebninastroje1.webnode.cz/dechove-nastroje/dechove-nastroje-drevene/jednoplatkove/klarinet/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klarinet

http://blog.clarina.cz/historie-klarinetu-v-kostce-cast-1/

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a aktuality a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.